Blog

Trauma hrtanu a zlomenina jazylky po pokousání u psa

⁣ Došlo k‌ neštěstí a náš ​čtyřnohý přítel je nyní v⁣ bolesti a stresu. Jeho​ hrtan‍ je zraněný a jazylka ‍zlomená, vše zapříčiněné ‌nešťastným pokousáním. V tomto článku se podíváme na takovéto traumatické situace, jak je lze co nejefektivněji řešit⁢ a jak pomoci našemu drobkovi k rychlé a​ úplné​ rekonvalescenci.⁤ Vstupte‌ s‍ námi do zákulisí ‌veterinární‌ medicíny a dozvězte se‌ více o traumatu hrtanu a zlomenině ‍jazylky, která mohou⁣ po‌ pokousání postihnout⁢ vašeho psa.

Obsah článku

1.​ „Následky pokousání u psa: Trauma hrtanu a zlomenina jazylky“

Trauma ‍hrtanu u psa ‌je‌ velmi vážným zdravotním problémem,​ který může být důsledkem pokousání. Při pokousání může dojít k vážnému poškození‍ hrtanu, které se může projevit různými‍ symptomy, jako jsou:

 • Krutý kašel
 • Sípavé dýchání
 • Ztěžující dýchání (dyspne)
 • Modrání sliznic
 • Zvýšená slintání

Pokud si⁢ všimnete u svého psa některého z těchto ​symptomů,⁣ je třeba okamžitě kontaktovat veterináře. Pokud nedojde ‍k rychlé ‌lékařské intervenci,⁢ může ‍dojít k udušení.

Na⁢ druhé straně, zlomenina jazylky je relativně méně⁣ častým důsledkem​ pokousání psa, ale neméně⁤ vážným. Pokud dojde ⁤k zlomení ​jazylky, pes může mít potíže se spolknutím​ nebo ⁣může ​trpět⁢ bolestmi. Následné komplikace mohou ⁤zahrnovat:

 • Infekce úst a‍ krku
 • Bolest ⁣během krmení
 • Ztráta chuti k ​jídlu
 • Dehydratace

I‌ v případě zlomeniny⁢ jazylky je nezbytné ⁢okamžitě ⁣vyhledat veterinářskou pomoc.

2.​ Jak⁢ rozpoznat zranění hrtanu a jazylky u⁢ psa po pokousání“

Symptomy zranění hrtanu‍ nebo​ jazylky u psa mohou být velmi různé. Obecně platí, že pokud Váš pes ukazuje nějaké z těchto varovných signálů, může to znamenat, že utrpěl nějaké zranění:

 • Pokud Váš pes ⁣kašle, zejména pokud je to kašel náhlý‌ a nezvyklý, může jít o ⁢vážné zranění.
 • Chraplavý ‌zvuk⁤ při dýchání, což může být následkem zranění hrtanu.
 • Pokud pes ztrácí vědomí⁢ nebo se ​dusí, obzvláště při jídle nebo pití, je ⁤to zjevný ‍znak⁤ problému.
 • Dalším možným indikátorem je pomalý nebo slabý puls.

Pokud se u​ Vašeho psa⁣ objeví některý z ‌těchto příznaků, okamžitě se obraťte ​na veterináře.
Na základě klinického vyšetření ⁢a pravděpodobně některých⁢ testů, jako je například rentgen hrudníku nebo ultrazvuk, ‌bude ⁤schopen určit, zda došlo ‌k zranění hrtanu a/nebo jazylky. Taková ‌zranění⁢ mohou být život ohrožující a‌ vyžadují okamžitou lékařskou péči. Dále je důležité říci, že i mírná zranění mohou vést k vážným komplikacím, pokud nejsou včas řešené.

3. Zvládnutí následků pokousání: Péče o psa se zraněným hrtanem a‌ zlomenou jazylkou“

Když‍ se váš pes setká s takovým traumatickým zážitkem, jako ‍je pokousání, je důležité, aby byl následně správně ošetřen. ‍Otázkou je – jak ⁢se postarat ‌o psa⁢ se zraněným hrtanem a⁣ zlomenou jazylkou? Především, určitě vyhledejte⁣ veterináře. I ​když⁣ můžete poskytnout nějakou první⁣ pomoc, odborné​ lékařské ošetření je klíčové pro zvládnutí těchto⁤ zranění. Můžete se⁤ také​ snažit​ ulevit psu od bolesti a podporovat jeho ‌uzdravování pomocí následujících tipů:

 • Strava: Váš ⁢pes potřebuje měkkou stravu, aby se zabránilo⁣ dalšímu poškození hrtanu a jazylky. Můžete mu podávat ‍konzervované krmivo ‍pro psy⁤ nebo domácí stravu vhodnou pro zraněná ústa.
 • Lék⁣ proti bolesti: ‌ Váš veterinář ‌pravděpodobně předepíše lék proti⁣ bolesti. Ujistěte ⁢se, že ho ‌podáváte přesně podle doporučení.
 • Kalming: Udržování psa v klidu a pohodlí ⁣je klíčem k uzdravení. Zabraňte mu‍ v námaze, jako je skákání⁤ nebo hraní ​se s ostatními psy, dokud nebude zcela zdravý.

Je také důležité provádět pravidelné kontroly stavu‍ zranění vašeho psa. Hrtan a jazylka jsou citlivé⁣ a ‌důležité části psího těla, které mají významný vliv na jeho schopnost dýchat, jíst a pít.​ Pokud si všimnete,⁤ že váš pes má potíže s těmito funkcemi nebo jestliže se jeho⁢ zdravotní⁤ stav zdá ⁣být horší, ihned kontaktujte veterináře. Zvládnutí následků pokousání často vyžaduje trpělivost a péči, ale s pravým přístupem⁣ a řádnou⁤ veterinární péčí se váš pes‍ může vrátit zpět k svému ‍zdravému a veselému⁤ já.

4. Prevence ​a ​léčba traumatu hrtanu a zlomeniny jazylky u pokousaných psů

Pro prevenci a léčbu traumatu hrtanu a zlomeniny jazylky u pokousaných psů ⁤je potřebné několik ‍základních ​kroků.⁣ Prvně, udržujte svého ‍psa v⁣ bezpečí. Nevystavujte ⁣ho situacím, kdy ‍by mohl být kousnut, jako​ jsou boje se psy nebo divokými zvířaty. Dalším důležitým preventivním opatřením je regularní kontaktní trénink s jinými psy, aby se váš pes ‌naučil správně se chovat ‌při setkání s cizími psy a aby‍ se nedostal do ⁤konfliktu.

Pokud váš pes přesto utrpí trauma hrtanu nebo zlomeninu jazylky, je​ důležité okamžitě ho odvézt k​ veterináři.⁣ Tam může být provedena řada léčebných postupů,‌ v ⁣závislosti na závažnosti zranění. To může zahrnovat:

 • Medikamentózní léčbu – bolesti, záněty, infekce.
 • Chirurgickou léčbu – v závažných případech, kdy⁤ je potřeba opravit poškozenou část.
 • Fyzioterapii – na zlepšení ⁤pohybu a snížení bolesti po operaci.

Pamatujte, že každý pes ‌je jedinečný a‍ co⁢ funguje pro jednoho, nemusí fungovat pro druhého. Je důležité, abyste spolupracovali s odbornými veterináři,⁢ kteří budou⁣ schopni jasně ‍určit nejlepší ‌možnou léčbu pro vašeho psa.

Je⁤ třeba si uvědomit, že psi⁣ se svým ​způsobem vyjadřují, a často se mohou zranit právě při tomto vyjadřování. Udělejme vše pro to, abychom ⁣jim dokázali poskytnout tu nejlepší péči,⁢ kterou⁤ si zaslouží. Pracujme společně,‍ abychom udrželi​ naše miláčky zdravé ⁣a šťastné⁤ – vždyť jejich⁣ radost a láska, ​kterou nám poskytují, ⁤jsou to nejcennější, co⁢ nám mohou ​dát. Pamatujte, že i když se ‌někdy mohou setkat ⁣s nějakou překážkou na své ‌životní cestě,‌ jsme ‌tu my, kteří jim pomůžeme jí překonat. Tak ať už je to trauma hrtanu, zlomenina‌ jazylky nebo cokoli jiného – nezapomeňte,⁤ že se ‍o nich ​postaráme. Protože naše péče a⁢ láska ke zvířatům je to, co nás jako lidi‌ definuje.

About Miroslav Novotný

Miroslav Novotný je český internetový publicista, zakladatel internetového e-shopu Zoo-hobby.cz a odborníkem na e-commerce a jeho životní láskou jsou zvířátka, zvláště pejsci.